http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/issue/feed Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat 2016-04-06T15:28:19+03:00 Anneli Sepp anneli.sepp@ut.ee Open Journal Systems Tartu Ülikooli aastaraamat 1995-2006 http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12846 Tartu Ülikooli Raamatukogu 2004.-2005. aastal 2016-04-06T15:28:14+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12847 Lisad 2016-04-06T15:28:14+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12848 Fotod 2016-04-06T15:28:14+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12849 Tartu Ülikooli Raamatukogu arenguprogramm 2016-04-06T15:28:14+03:00 Martin Hallik martin.hallik@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12850 Martin Hallik 2016-04-06T15:28:15+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12851 Raamatukogu tänab ja tunnustab 2016-04-06T15:28:15+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12852 Kaja Noodla 90 2016-04-06T15:28:15+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12853 Ingrid Loosme 80 2016-04-06T15:28:15+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12854 Ene-Lille Jaanson 70 2016-04-06T15:28:15+03:00 Mare Rand mare.rand@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12855 Hilja Käsper 70 2016-04-06T15:28:15+03:00 Sulo Lembinen sulo.lembinen@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12856 Valvi Hiir 60 2016-04-06T15:28:15+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12857 Miralda Koor 60 2016-04-06T15:28:15+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12858 Elsa Loorits 60 2016-04-06T15:28:16+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12859 Udo Otsus 60 2016-04-06T15:28:16+03:00 Asta Kuha asta.kuha@ut.ee Maire Türn maire.turn@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12860 Mare Rand 60 2016-04-06T15:28:16+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12861 Reet Sonn 60 2016-04-06T15:28:16+03:00 Ene Sarap ene.sarap@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12862 Hain Tankler 60 2016-04-06T15:28:16+03:00 Malle Ermel malle.ermel@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12863 Maire Türn 60 2016-04-06T15:28:16+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12864 Aili Bernotas 50 2016-04-06T15:28:16+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12865 Marje Burenkov 50 2016-04-06T15:28:17+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12866 Ljudmilla Dubjeva 50 2016-04-06T15:28:17+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12867 Ester Ilja 50 2016-04-06T15:28:17+03:00 Olga Einasto olga.einasto@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12868 Mare-Nelli Ilus 50 2016-04-06T15:28:17+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12869 Maret Konson 50 2016-04-06T15:28:17+03:00 Geiu Rohtla geiu.rohtla@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12870 Heli Luik 50 2016-04-06T15:28:17+03:00 Marianne Tiik marianne.tiik@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12871 Tiina Sammelselg 50 2016-04-06T15:28:17+03:00 Tiiu Tarkpea tiiu.tarkpea@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12872 Boleslav Tšernjavski 50 2016-04-06T15:28:17+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12873 Tiiu Täpsi 50 2016-04-06T15:28:18+03:00 Olga Einasto olga.einasto@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12874 Tolerantsustsooni kontseptsioon TÜ Raamatukogu teenuste kvaliteedi mõõtmisel ja teenuste arendamisel 2016-04-06T15:28:18+03:00 Olga Einasto olga.einasto@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12875 Oma Maa kirjastamise raske tee 2016-04-06T15:28:18+03:00 Ingrid Loosme ingrid.loosme@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12876 Karl Morgenstern ja Tartu Kantiana 2016-04-06T15:28:18+03:00 Mare Rand mare.rand@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12877 Tartu Ülikooli filmikogu 2016-04-06T15:28:18+03:00 Kristina Pai kristina.pai@ut.ee Andres Didrik andres.didrik@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12878 "Rändur vaimusilmas, kes sa järgned kunstnikule ja viibid seal, kus tema viibis..." 2016-04-06T15:28:18+03:00 Moonika Teemus moonika.teemus@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat http://ojs.utlib.ee/index.php/tyrtar/article/view/12879 Summary 2016-04-06T15:28:19+03:00 Tartu Ülikooli Raamatukogu anneli.sepp@ut.ee 2016-04-06T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2016 Tartu Ülikooli Raamatukogu aastaraamat