Natriureetiline propeptiid – täiendav võimalus müokardiinfarktiga patsiendi prognoosi hindamisel

Main Article Content

Agu Tamm
Kaja Kallion
Rein Teesalu
Tiia Ainla
Üllar Soopõld

Abstract

Natriureetilised peptiidid on peptiidhormoonid, mida sünteesitakse südamelihases vas tu sena südame seina pinge ja plasmamahu suurenemisele. NT-proBNP on B-tüüpi natriureeti lise peptiidi (BNP) N-terminaalne propeptiid, millel ei ole füsioloogilist ak tiiv sust, kuid mille kontsentratsioonid muutuvad sarnaselt füsioloogiliselt aktiivse vormiga. Kirjanduse andmetel on NT-proBNP osutunud müokardiinfarkti (MI) haige tel tugevaks ja sõltumatuks südame puudu lik kuse (SP) tekke ja suremuse prognostiliseks markeriks. Töös uuriti, millised on NT-proBNP väärtused ja nen de dünaamika MI-haigetel ning kuivõrd on need väärtused seotud pat sientide hilisema SP kujunemisega ja pika ajalise elulemusega.


Eesti Arst 2006; 85 (4): 278–284

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tamm, A., Kallion, K., Teesalu, R., Ainla, T., & Soopõld, Üllar. (2006). Natriureetiline propeptiid – täiendav võimalus müokardiinfarktiga patsiendi prognoosi hindamisel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10017
Section
UURIMUS