Kuvariga töötamiskohtade riskihindamine

Main Article Content

Hubert Kahn
Milvi Moks

Abstract

Kuvariga töötajate töötingimuste selgitamiseks tehti töökeskkonna riskianalüüs. Saadud andmed võimaldasid hinnata ohutegurite mõju töötajate tervisele, eeskätt tööga seotud ülekoormushaiguse osas, ja koostada tegevuskava terviseriskide haldamiseks. Üle poolte uuritutest töötas kuvariga enam kui 75% oma tööajast, ligikaudu 15%-l töötajatest esines õlavöötme, ülajäsemete ja/või seljalihaste ülekoormuse tunnuseid. Kasutades riskianalüüsi tulemusena saadud andmeid, saab negatiivseid mõjutusi oluliselt vähendada töötamiskohta tööohutusnõuete alusel ergonoomiliseks disainides ja töötajaid nõustades.


Eesti Arst 2006; 85 (4): 218–224

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kahn, H., & Moks, M. (2006). Kuvariga töötamiskohtade riskihindamine . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10029
Section
UURIMUS