Multiresistentse tuberkuloosi ravi kulutulusus ja ravitulemused erinevate ravistrateegiate rakendamisel

Main Article Content

Alan Altraja
Giovanni B. Migliori
Kai Kliiman
Katherine Floyd
Rosella Centis
Vahur Hollo

Abstract

Järjest laialdasemalt rakendatakse multiresistentse tuberkuloosi haigete raviks DOTS-Plus strateegiat, kasutades teise rea ravimeid, kuid teadmised nende efektiivsuse ja kulutulususe kohta on vähesed. Uuringus hinnati alates 2001. a augustist Eestis rakendatud DOTS-Plus strateegia tõhusust, maksumust ja kulutulusust võrreldes 3 alternatiivset ravi strateegiat: DOTS-Plus strateegia, pre-DOTS-plus strateegia ja DOTS-strateegia. Kulud arvutati 2002. a kehtinud hindades, tõhususe näitajateks olid tuberkuloosist põhjustatud surmade arv, kaotatud haiguskoormus ja kulutulususe näitajaks säästetud haiguskoormuse maksumus. Saadud andmete alusel võib väita, et kasutades DOTS-Plus strateegiat, on võimalik oluliselt paran dada multiresistentse tuberkuloosi haigete ravitulemusi ning võrreldes teiste võimalustega on see kulutulusaim.


Eesti Arst 2006; 85 (3): 148–154

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Altraja, A., Migliori, G. B., Kliiman, K., Floyd, K., Centis, R., & Hollo, V. (2006). Multiresistentse tuberkuloosi ravi kulutulusus ja ravitulemused erinevate ravistrateegiate rakendamisel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10041
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>