Detemirinsuliin – uus basaalinsuliin

Main Article Content

Tarvo Rajasalu

Abstract

Diabeedi insuliinravis kombineeritakse lühi- ja pikatoimelisi insuliinipreparaate. Esimesed jäljendavad insuliini vastust söögijärgsele veresuhkru sisalduse suurenemisele ja teised pidevat insuliini vabanemist, mis reguleerib glükoneogeneesi maksas ja lipolüüsi. Klassikalise pikatoimelise ehk basaalinsuliini – NPH-insuliini – olulisim puudus on hüpoglükeemia risk, mis on tingitud selle preparaadi mittefüsioloogilisest toimeprofiilist ja plasmakontsent ratsiooni suurest varieeruvusest. Uuemate pika toimeliste insuliinipreparaatide – glargiin- ja detemir insuliini – toimeprofiil on lähedasem insuliini füsioloogilisele toimele. Glargiininsuliini on Eestis edukalt kasutatud alates 2004. aastast, hiljuti sai patsientidele kättesaadavaks ka detemirinsuliin. Kliinilised uuringud on põhiliste detemirinsuliini eelistena klassikalise NPH-insuliini ees näidanud väiksemat veresuhkru varieeruvust ja väiksemat hüpoglükeemia, eriti öise hüpoglükeemia ohtu, samuti selle preparaadi neutraalset toimet kehakaalule.


Eesti Arst 2007; 86 (11): 787–790

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rajasalu, T. (2007). Detemirinsuliin – uus basaalinsuliin . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10082
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)