Rosaatsea ja perioraalne dermatiit

Main Article Content

Helgi Silm
Kristi Abram
Marje Oona

Abstract

Rosaatsea on sage ebaselge põhjusega krooniline nahahaigus, mis haarab näo tsentraalseid alasid. Diagnoosiks on vajalik ühe või mitme primaarse tunnuse olemasolu: õhetus, transitoorne erüteem, paapulid ja pustulid või teleangiektaasiad. NRSEC klassifikatsiooni järgi jaotatakse rosaatsea nelja alatüüpi. Artiklis on antud ülevaade haiguse epidemioloogiast, etioloogiast, patogeneesist ja ravimeetoditest, kasutades Tartu Ülikooli raamatukogu elektroonilisest andmebaasist kättesaadavaid artikleid.


Eesti Arst 2007; 86 (10): 729–735

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Silm, H., Abram, K., & Oona, M. (2007). Rosaatsea ja perioraalne dermatiit . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10107
Section
ÜLEVAADE