Huule- ja suulaelõhede teket põhjustavad epidemioloogilised tegurid ja nende esinemise seaduspärasused

Main Article Content

Katrin Veere
Mare Saag
Marianne Soots
Triin Jagomägi

Abstract

Eestis ravitakse lõhedega patsiente TÜ Kliinikumis ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. Eestis puudub lõhedega patsientide andmebaas ja seetõttu ei ole võimalik uurimusse haarata kõiki lõhede juhtumeid. Erinevate lõhetüüpide esinemise proportsioonid europiidsel rassil on CL : CLP : CP – 1 : 2 : 1 (CL – huulelõhe, CLP – huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe, CP – suulaelõhe). Käesolev uuring põhineb TÜ Kliinikumi stomatoloogia kliiniku näo- ja lõualuude kirurgia osakonnas ravitud patsientide dispanseersete kaartide materjalil.
Uuringu tulemusena leidsime suure suulaelõhede esinemissageduse (CL : CLP : CP – 1 : 2 : 2), mis on sarnane Soomes ja Rootsis tehtud uuringutega ja mille põhjused vajavad edaspidist uurimist.


Eesti Arst 2007; 86 (7): 449–454

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Veere, K., Saag, M., Soots, M., & Jagomägi, T. (2007). Huule- ja suulaelõhede teket põhjustavad epidemioloogilised tegurid ja nende esinemise seaduspärasused . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10135
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>