Perearstide hinnangud telefonikonsultatsioonile

Main Article Content

Heidi-Ingrid Maaroos
Madis Tiik

Abstract

Uute kommunikatsioonimeetodite kasutamine perearstiabis parandab arstiabi kättesaadavust ning aitab kaasa krooniliste haiguste jälgimisele. Töös küsitleti 300 perearsti, et teada saada nende telefonikasutuse kogemusi ja suhtumist telefoni teel nõustamisse laiemalt. Korraldatud telefoniküsitluse tulemusel selgus, et perearstide valmisolek telefoni teel nõustamiseks on olemas ning üle poole perearstidest ka kasutab seda. Perearstide arvates on 27% visiitidest lahendatavad telefonikonsultatsiooni teel.


Eesti Arst 2007; 86 (4): 246–253

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Maaroos, H.-I., & Tiik, M. (2007). Perearstide hinnangud telefonikonsultatsioonile . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10179
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>