Haiglatöötajate rahulolu töökorralduse ja töötingimustega

  • Eda Merisalu
  • Kaja Põlluste
Keywords: haigla, personal, tööga rahulolu, kvaliteet

Abstract

Viimase 10 aasta jooksul on Eesti haiglates hakatud rohkem tähelepanu pöörama töötajate rahulolule. Aastatel 2004–2006 uuriti seda anonüümse ankeetküsitluse abil neljas Eesti haiglas. Käesolevas töös on analüüsitud töötajate rahulolu oma tööga, töökorralduse, töötingimuste ja töösuhetega ning võrreldud rahuloluhinnanguid erinevate ametite vahel. Uuringu tulemusena selgus, et kaks kolmandikku küsitletutest olid oma tööga rahul ning seda kõige olulisemaks mõjutavaks teguriks oli rahulolu oma töö korraldusega. Kuigi enamasti oli töötajate hinnangul tööülesannete sõnastus selge ja töö korraldamatuse tõttu aega kaduma ei läinud, on tööprotsesside korrastamises tõenäoliselt veel piisavalt arenguruumi. Mis tahes muudatuste tegemisel on oluline tööprotsesside kirjeldamine ja analüüs korraldamaks tööd inimestele kõige sobivamal viisil, et seeläbi tagada kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamine. Eesti Arst 2007; 86 (3): 173–182

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2007-03-01
How to Cite
Merisalu, E., & Põlluste, K. (2007). Haiglatöötajate rahulolu töökorralduse ja töötingimustega . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10193
Section
UURIMUS