Transdermaalse rasestumisvastase plaastri EVRA kasutamise kogemus Eestis

Main Article Content

Helle Karro
Ivo Saarma
Kadri-Liina Vahula
Lee Tammemäe
Maike Parve
Pille Soplepmann

Abstract

Uuringu eesmärgiks oli koguda andmeid transdermaalse rasestumisvastase plaastri EVRA kasutamise kohta igapäevatingimustes Eestis. Kokku 442 fertiilses eas naisel hinnati meetodi taluvust, kõrvaltoimeid, efektiivsust, ravisoostumust, meeldivust ja rahulolu. EVRA kasutamisel ilmnes hea ravisoostumus, hea tsükli- ja rasestumiskontroll ning rahulolu meetodiga. EVRA omadused, mis väärisid kõige enam ära -märkimist patsientide poolt, olid kasutamise mugavus ja lihtsus, nädalane kasutamistsükkel, transdermaalne manustamine ja hea taluvus. Neid omadusi tuleb pidada praktikas meelepärase kontratseptiivi valikul oluliseks.


Eesti Arst 2007; 86 (1): 19–26

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Karro, H., Saarma, I., Vahula, K.-L., Tammemäe, L., Parve, M., & Soplepmann, P. (2007). Transdermaalse rasestumisvastase plaastri EVRA kasutamise kogemus Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10219
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2