Argoon- ja selektiivse lasertrabekuloplastika efektiivsus glaukoomi ravis

Main Article Content

Kuldar Kaljurand

Abstract

Uuringu eesmärgiks oli retrospektiivselt võrrelda kahe erineva lasertrabekuloplastika
meetodi efektiivsust silma siserõhu langetamisel avatud nurga glaukoomi patsientidel. Uuringu käigus võrreldi kuue kuu vältel argoon- ja selektiivse lasertrabekuloplastika protseduuri läbinud patsientide silma siserõhu langust. Jälgimisaja lõpul oli mõlema
protseduuri kasutamisel oluline silma siserõhu langus võrreldes protseduurieelsega:
rõhk alanes 5,2 mm Hg argoon- ja 4,5 mm Hg selektiivse lasertrabekuloplastika rühmas. Olulist rõhulanguse erinevust kahe meetodi vahel ei esinenud.

Eesti Arst 2008; 87(12):919−922

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kaljurand, K. (2008). Argoon- ja selektiivse lasertrabekuloplastika efektiivsus glaukoomi ravis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10237
Section
UURIMUS