Trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimine B6-vitamiini vitameeridega in vitro koronaarhaigetel

Main Article Content

Vilja Mardla
Indrek Rätsep
Gennadi Kobzar
Merli Špitsmeister
Nigulas Samel

Abstract

B6-vitamiin inhibeerib trombotsüütide agregatsiooni ja samal ajal kaitseb ka veresoone endoteelirakke kahjustuste eest. Töös uuriti B6-vitamiini vitameeride püridoksiini (PN), püridoksamiini (PM), püridoksaali (PL) ja püridoksaalfosfaadi (PLP) toimeid trombotsüütide
agregatsioonile koronaarhaigetel võrdlevalt nii optilise kui ka impedantsmeetodiga
in vitro. Mõlema meetodi puhul ei erinenud B6-vitamiini vitameeride IC50 väärtused märkimisväärselt. Kuna erinevad B6-vitamiini vitameerid esinevad vereplasmas korraga, uuriti ka nende koostoimet. Eraldi võetuna inhibeerivad nad trombotsüütide agregatsiooni millimolaarstetes kontsentratsioonides, kombinatsioonides on nad tõhusad juba mikromolaarsetes kontsentratsioonides. Selline tulemus viitab B6-vitamiini vitameeride võimalikule rollile aterotromboosi kujunemisel.

Eesti Arst 2008; 87(12):923−929

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Mardla, V., Rätsep, I., Kobzar, G., Špitsmeister, M., & Samel, N. (2008). Trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimine B6-vitamiini vitameeridega in vitro koronaarhaigetel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10238
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)