120 aastat sanitaarkontrolli Eestis

Main Article Content

Astrid Saava
Tiiu Aro

Abstract


Eesti riikliku sanitaarteenistuse alguseks peetakse toiduainete analüütilise jaama asutamist Tartu Ülikooli juures 1. veebruaril 1888 ning linna sanitaararsti ametikohtade loomist Tallinnas ja Tartus. Iseseisvunud Eestis riiklik sanitaar- ja epidemioloogiateenistus puudus: selle ülesandeid täitsid omavalitsused. Nõukogude võimu perioodil tegutses raviasutustest eraldi sanitaar- ja epidemioloogiateenistus, mille juhendamine toimus Moskvast. Põhiülesanne oli kontrollida eeskirjade ja normide täitmist ning rakendada nende eiramisel korraldavaid meetmeid ja karistusi. Riikliku järelevalve valdkonnad olid nii toidu-, töö-, asula-, kui ka laste- ja sotsiaalasutuste hügieen ning nakkushaiguste epidemioloogia. Taasiseseisvunud Eestis on nõukogulikust sanitaarkontrolliteenistusest saanud uutel alustel toimiv tervisekaitseteenistus.
Eesti Arst 2008; 87(12):952−957

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Saava, A., & Aro, T. (2008). 120 aastat sanitaarkontrolli Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10243
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>