120 aastat sanitaarkontrolli Eestis

  • Astrid Saava
  • Tiiu Aro
Keywords: sanitaarjärelevalve, tervisekaitse

Abstract

Eesti riikliku sanitaarteenistuse alguseks peetakse toiduainete analüütilise jaama asutamist Tartu Ülikooli juures 1. veebruaril 1888 ning linna sanitaararsti ametikohtade loomist Tallinnas ja Tartus. Iseseisvunud Eestis riiklik sanitaar- ja epidemioloogiateenistus puudus: selle ülesandeid täitsid omavalitsused. Nõukogude võimu perioodil tegutses raviasutustest eraldi sanitaar- ja epidemioloogiateenistus, mille juhendamine toimus Moskvast. Põhiülesanne oli kontrollida eeskirjade ja normide täitmist ning rakendada nende eiramisel korraldavaid meetmeid ja karistusi. Riikliku järelevalve valdkonnad olid nii toidu-, töö-, asula-, kui ka laste- ja sotsiaalasutuste hügieen ning nakkushaiguste epidemioloogia. Taasiseseisvunud Eestis on nõukogulikust sanitaarkontrolliteenistusest saanud uutel alustel toimiv tervisekaitseteenistus. Eesti Arst 2008; 87(12):952−957

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2008-12-01
How to Cite
Saava, A., & Aro, T. (2008). 120 aastat sanitaarkontrolli Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10243
Section
ÜLEVAADE