Müokardi kohanemine kehalise koormusega spordiga tegelevatel lastel

  • Anatoli Landõr
  • Kadri Tõnnis
Keywords: lastesport, EKG-muutused rahuolekus, koormustest, EKG-muutused koormusel

Abstract

Müokardi kohanemist kehalise koormusega uuriti 10–17aastastel spordiga tegelevatel poistel ja tüdrukutel koormustesti ajal registreeritud elektrokardiogrammi (EKG) alusel. Koormustestiks kasutati astmeliselt suurenevat koormust veloergomeetril. Uuritavatel lastel leiti sageli EKG-muutusi rahuolekus enne testimist, mis peegeldas laste nõrka tervislikku seisundit. Kehalise koormuse mõjul mitmekordistus uuritavatel repolarisatsioonihäire esinemine, mis viitab müokardi mitteadekvaatsele kohanemisele kehalise koormusega ning arenevale südamelihase ülekoormusele. Uuringu tulemused osutavad vajadusele töötada välja rahvastiku arengulised normid koormus-EKG jaoks spordiga tegelevatel lastel, mida saab kasutada noorsportlaste EKG-koormustesti hindamisel iga-aastase tervisekontrolli raames. Eesti Arst 2008; 87(11):847−852

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2008-11-01
How to Cite
Landõr, A., & Tõnnis, K. (2008). Müokardi kohanemine kehalise koormusega spordiga tegelevatel lastel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10257
Section
UURIMUS