Kroonilise parodontiidi diagnostika ja antibiootikumravi Lõuna-Eestis

Main Article Content

Ene-Renate Pähkla
Epp Sepp
Krista Lõivukene
Mare Saag
Paul Naaber
Taive Koppel
Margus Treumuth

Abstract

Ajavahemikul 2001–2006 uuriti Tartu maakonnas parodontiidi diagnostika ja raviga tegeleva arstkonna haaratust, ordineeritud ravimite valikut ning kasutatavate antibiootikumide sobivust parodontiidi ravis ja igemetasku mikrofl oora analüüside tellimist laborist. Leiti, et parodontiiti diagnoosivate ja ravivate arstide arv Tartu maakonnas kasvab. Süsteemsete antibiootikumide väljakirjutamine oli positiivses korrelatsioonis igemetasku mikrofl oora määramisega. Enamik väljakirjutatud antibiootikume toimis kirjanduse andmetel anaeroobsesse mikrofl oorasse. Et Eestis puuduvad siiani kindlad ravi seisukohad ning mitmed maailmas levinud preparaadid pole alati kooskõlas Eesti antibiootikumipoliitikaga, võib arvata, et selle haiguse süstematiseeritud ravi ning profülaktikaga tegelemisel on veel piisavalt arenguruumi.


Eesti Arst 2008; 87(11):841−846

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Pähkla, E.-R., Sepp, E., Lõivukene, K., Saag, M., Naaber, P., Koppel, T., & Treumuth, M. (2008). Kroonilise parodontiidi diagnostika ja antibiootikumravi Lõuna-Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10258
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>