Kehalisest kasvatusest vabastamiste analüüs aastate kaupa ühe kooli näitel

Main Article Content

Eneli Põld
Kristjan Port

Abstract

Uurimistöö analüüsib tervisetõendite sisu ja rolli kooliprogrammis ettenähtud kehalise kasvatuse eesmärkide täitmisel nelja õppeaasta jooksul ajavahemikul 01.09.2000–06.06.2005 Tabasalu Ühisgümnaasiumis. Tõendeid iseloomustavateks tunnusteks olid tõendi väljaandja, tõendi kestus ja tõendil märgitud vabastuse põhjus. Neid tunnuseid võrreldi erinevate vanuserühmade ning poiste ja tüdrukute vahel. Ilmnes, et suurimad kehalisest kasvatusest vabastajad on lapsevanemad, kes annavad ka valdava osa ühepäevastest tõenditest; haigusest taastumiseks ettenähtud tõendid täieliku vabastusena kehalisest kasvatusest annavad välja mitteprofessionaalid ning vabastuste hulk ohustab õppekava ülesannete saavutamist.


Eesti Arst 2008; 87(11):853−858

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Põld, E., & Port, K. (2008). Kehalisest kasvatusest vabastamiste analüüs aastate kaupa ühe kooli näitel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10259
Section
UURIMUS