Teleradioloogia hetkeseis ja võimalused

Main Article Content

Peeter Ross

Abstract

Radioloogia on kiiresti arenev eriala, seda eelkõige tänu seotusele infotehnoloogiaga ning sellest tulenevatele pidevalt uuenevatele võimalustele. Radioloogiliste uuringute arv suureneb Euroopa riikides sõltuvalt modali­teedist 3–10% aastas. On ilmne, et radioloo­giliste uuringute arv kasvab läänemaailmas radioloogide arvust kiiremini. Samas võib radioloogide jaotus olla osakondade, haigla­te või isegi piirkondade kaupa erinev. Süve­nev radioloogide puudus sunnib otsima uusi võimalusi, kuidas ühest küljest tagada kõrge diagnostiline tase ja teisest küljest suurenda­da radioloogiaosakonna tõhusust.


Eesti Arst 2 008; 87(10):731−732

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ross, P. (2008). Teleradioloogia hetkeseis ja võimalused . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10275
Section
PÄEVAKORRAL