Teleradioloogia hetkeseis ja võimalused

Authors

  • Peeter Ross

DOI:

https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10275

Abstract

Radioloogia on kiiresti arenev eriala, seda eelkõige tänu seotusele infotehnoloogiaga ning sellest tulenevatele pidevalt uuenevatele võimalustele. Radioloogiliste uuringute arv suureneb Euroopa riikides sõltuvalt modali­teedist 3–10% aastas. On ilmne, et radioloo­giliste uuringute arv kasvab läänemaailmas radioloogide arvust kiiremini. Samas võib radioloogide jaotus olla osakondade, haigla­te või isegi piirkondade kaupa erinev. Süve­nev radioloogide puudus sunnib otsima uusi võimalusi, kuidas ühest küljest tagada kõrge diagnostiline tase ja teisest küljest suurenda­da radioloogiaosakonna tõhusust. Eesti Arst 2 008; 87(10):731−732

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2008-10-01

How to Cite

Ross, P. (2008). Teleradioloogia hetkeseis ja võimalused . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10275

Issue

Section

PÄEVAKORRAL