Vastsündinute hiline hemorraagiline tõbi ehk hiline K-vitamiini defi tsiidist põhjustatud verejooks. Kirjanduse ülevaade ja haigusjuhu kirjeldus

Main Article Content

Helgi Padari
Inga Talvik
Liis Toome
Mare Lintrop
Mari-Liis Ilmoja
Sirje Mikkel
Tiina Talvik
Triin Jaanimägi

Abstract

K-vitamiini kui olulise koagulatsiooni komponendi defi tsiit võib põhjustada spontaanseid eluohtlikke hemorraa­giaid. Kõikidel vastsündinutel esineb sünnil suhteline K-vitamiini puudulik­kus, mille tõttu lastele manustatakse profülaktiliselt sünni järel K-vitamiini. K-vitamiini defitsiidi kliiniliseks väl­jenduseks on verejooksud. Arvestades lapse vanust verejooksu tekkimise ajal, jaotatakse K-vitamiini defi tsiidist põh­justatud verejooks kolmeks alatüübiks: varane, klassikaline ning hiline vorm. Hilised tüsistused on harvad. Haigusju­hu kirjelduses käsitletakse ühe kuu va­nust poisslast, kes hospitaliseeriti inten­siivravi osakonda seoses teadvushäirega, mille põhjuseks olid hilisest K-vitamiini puudulikkusest tingitud ajuverevalu­mid. Pärast sündi ei olnud laps saanud profülaktilist ravi K-vitamiiniga.


Eesti Arst 2008; 87(10):812−819

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Padari, H., Talvik, I., Toome, L., Lintrop, M., Ilmoja, M.-L., Mikkel, S., Talvik, T., & Jaanimägi, T. (2008). Vastsündinute hiline hemorraagiline tõbi ehk hiline K-vitamiini defi tsiidist põhjustatud verejooks. Kirjanduse ülevaade ja haigusjuhu kirjeldus . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10280
Section
HAIGUSJUHT

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>