Kallihinnalised meditsiiniseadmed ja nende kasutamine Eesti haiglates

Main Article Content

Liisi Uder
Meelis Peerna
Raina Loom

Abstract

Riigikontroll uuris oma hiljuti lõppenud auditis „Meditsiiniseadmete soetamine ja kasutamine tervishoiuasutustes”, milline on Eesti haiglate varustatus laialt kasutatavate kallihinnaliste meditsiini­seadmetega (röntgeniseadmed, kompuu­ter- ja magnetresonantstomograafi d), kuidas toimib nende meditsiiniseadme­te soetamise planeerimine, hooldus ja kasutamine ning kas riigi tegevus selles valdkonnas aitab kaasa ravikindlustuse raha tõhusale ja säästlikule kasutamise­le. Auditit ajendas tegema laialt levinud arvamus, et viimastel aastatel on Eesti haiglates toimunud kallihinnaliste medit­siiniseadmete osas „võidurelvastumine“ ning selle tulemusena on haiglatesse soe­tatud ebamõistlikke kallihinnalisi sead­meid. Riigikontrolli audit otseselt sellele kinnitust ei leidnud. Küll leiti auditiga, et paljud röntgeniseadmed Eesti haiglates ei vasta tänapäeva nõuetele, üldhaiglate kompuutertomograafid on alakoorma­tud, patsiendid ei saa alati ravijuhendiga ettenähtud uuringuid ning osale patsien­tidele on tehtud kallihinnalisi uuringuid, mis ei ole olnud põhjendatud.


Eesti Arst 2008; 87(10):797−801

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Uder, L., Peerna, M., & Loom, R. (2008). Kallihinnalised meditsiiniseadmed ja nende kasutamine Eesti haiglates . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10291
Section
MITMESUGUST