Eesti Meditsiinilise Sünniregistri andmete kvaliteet

  • Helle Karro
  • Kaja Rahu
  • Mati Rahu
  • Sigrid Vorobjov
Keywords: meditsiiniline sünniregister, andmed, tunnused, andmekvaliteet, kooskõlamäär, kooskõlakordaja

Abstract

Uuringu eesmärk oli hinnata Eesti Meditsiinilises Sünniregistris registreeritud andmete kvaliteeti. 1997. a sündidest (12 593 sündi) moodustati valim (666 sündi), mille kohta täideti haigla originaaldokumentide põhjal uued sünnikaardid (641 kaarti). Uuesti täidetud sünnikaartide ja registri andmete vastavuse võrdlemiseks kasutati kooskõlamäära ja kooskõlakordajat (95% usaldusvahemikuga). Sotsiaaldemograafi lised andmed, rasedust iseloomustavad tunnused, sünnituseelsete nõuandlakülastuste arv, viimase menstruatsiooni kuupäev, lapse sugu, sünnikaal, sünnipikkus ning haiglasse sisse- ja sealt väljakirjutamise kuupäevad olid usaldusväärsed. Esimest nõuandlakülastust, ema rasedusaegset suitsetamist ning raseduse ja sünnituse kestust käsitlevad andmed olid kehvema kvaliteediga. Kui raseduse ja sünnituse kestuse võrdlemisel kasutati leebemaid tingimusi, siis andmete kooskõlamäär paranes. Suuri puudujääke esines raseduse ja sünnitusega seotud protseduuride ja diagnooside registreerimisel. Eesti Arst 2008; 87(9):608−614

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2008-09-01
How to Cite
Karro, H., Rahu, K., Rahu, M., & Vorobjov, S. (2008). Eesti Meditsiinilise Sünniregistri andmete kvaliteet . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10304
Section
ÜLEVAADE