Sotsiaal-majanduslik staatus tervise tausttegurina

Main Article Content

Ene Lausvee
Margo Kikas

Abstract

Uurimuse eesmärgiks oli leida tõendeid seoste kohta Eesti inimeste tunnetatud tervise ning sotsiaal-majandusliku ja psühhosotsiaalse seisundi vahel. Selgus, et inimese enese tunnetatud üldine tervislik seisund, eriti emotsionaalne tervis, on seotud tema sotsiaal-majandusliku olukorraga, seejuures enam enese määratud sotsiaal-majandusliku staatuse kui sissetuleku suurusega. Artiklis on lühidalt käsitletud ka vastavaid sotsiaal-majanduslikke teoreetilisi kontseptsioone ja vaadeldud nende mõju tervisele.

Eesti Arst 2008; 87(3):176−183

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lausvee, E., & Kikas, M. (2008). Sotsiaal-majanduslik staatus tervise tausttegurina . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10383
Section
UURIMUS