Toimetulekupiirangud Eesti täisealises rahvastikus – levimus ja tegelik abistamine

Main Article Content

Allan Puur
Anneli Uusküla
Astrid Saava
Kalev Katus
Katre Altmets

Abstract

Rahvastiku vananemine on arenenud riikides muutmas toimetulekupiirangud igapäevategevuses suurimaks tervisega seotud koormaks ühiskonnas. Eesti pere- ja sündimusuuringu II etapi (Euroopa pere- ja sündimusuuringu rahvuslik osaprojekt, 7855 vastanut vanuses 20–80 a) andmete põhjal oli 18,5%-l täisealisest rahvastikust piiranguid igapäevategevuses. Piirangute levimus meestel ja naistel oli sarnane, see kasvas vanemates sünnikohortides. Põlisrahvastikul oli rohkem piiranguid kui välispäritolu rahvastikul. Kõrvalabi vajadus oli hinnanguliselt 10,7% ja reaalselt sai abi/hooldust 8,7% kõigist vastanutest. Tugeva piiranguga rahvastikust oli 18,5% abivajadus rahuldamata. Riikliku hooldusteenuse roll Eestis on võrreldes vajadusega väike.

Eesti Arst 2008; 87(2):92−101

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Puur, A., Uusküla, A., Saava, A., Katus, K., & Altmets, K. (2008). Toimetulekupiirangud Eesti täisealises rahvastikus – levimus ja tegelik abistamine . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10403
Section
UURIMUS