Insuldihaigete elukvaliteet ja selle seos taastusravi kättesaadavusega

Main Article Content

Kaja Põlluste
Külli Uibo

Abstract

Suure haigestumuse ja rasket puuet põhjustava neuroloogilise defi tsiidi tõttu on insult üks olulisemaid invaliidsuse põhjustajaid ning patsiendi edasine elukvaliteet sõltub oluliselt taastusraviteenuse kättesaadavusest. 2006. aastal uuriti Tartu Ülikooli Kliinikumis ravitud insuldihaigeid eesmärgiga hinnata elukvaliteedi ja taastusraviteenuse kättesaadavuse seost. Elukvaliteedi hindamise mõõdikuna kasutati Bartheli indeksit. Uuringu tulemusena selgus, et kõige olulisem muutus patsientide elukvaliteedis toimus statsionaarse taastusravi jooksul, kus saavutati suurema osa patsientide seisundi paranemine. Seevastu haiglajärgses perioodis olid toimetuleku muutused vähem väljendunud, elukvaliteedimuutumine paremuse poole ilmnes enamasti neil patsientidel, kes olid jätkuvalt taastusravi saanud.

Eesti Arst 2008; 87(2):102−109

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Põlluste, K., & Uibo, K. (2008). Insuldihaigete elukvaliteet ja selle seos taastusravi kättesaadavusega . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10404
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)