Kaasasündinud südamerikked täiskasvanutel

Main Article Content

Sirje Kõvask

Abstract

Tänu lastekardioloogia ning kaasasündinud südamerikete kirurgia arengule viimase 30 aasta jooksul elab lähemas tulevikus maailmas kongenitaalse rikkega, opereeritud või opereerimata täiskasvanuid rohkem kui kongenitaalse rikkega lapsi. Levinud on nimetus GUCHi (grown-up congenital heart disease) patsiendid. Kui kaasasündinud südamerikete kirurgia algusaastail elas vähem kui 20% kongenitaalse rikkega lastest täiskasvanueani, siis tänapäeval sureb enamik neist täiskasvanueas. Seega on tekkinud uus põlvkond kardioloogilist abi vajavaid täiskasvanuid, kuid vastavat spetsiifi kat tundvaid spetsialiste pole koolitatud. Täiskasvanute kardioloogid tunnevad end ebakindlalt kaasasündinud südamerikete anatoomias, hemodünaamika häiretes ning operatsioonimeetodites, lastekardioloogid aga täiskasvanute probleemides: sport, rasedus, sotsiaalsed probleemid, südame isheemiatõbi jm. Seega on ainus võimalus nende inimeste probleeme lahendada, kasutades multidistsiplinaarset meeskonda.


Eesti Arst 2008; 87(2):110−115

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kõvask, S. (2008). Kaasasündinud südamerikked täiskasvanutel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10407
Section
ÜLEVAADE