Südamelihase rakkude struktuuri olulisus rakuhingamise regulatsioonis

  • Anu Nutt
  • Kersti Tepp
  • Natalja Timohhina
  • Peeter Sikk
  • Tiia Anmann
  • Toomas Tiivel
  • Tuuli Käämbre
  • Valdur Saks
Keywords: mitokondriaalne hingamine, isoleeritud kardiomüotsüüt, kontraheeruvad HL-1 rakud, mittekontraheeruvad HL-1 rakud

Abstract

Viimastel aastatel on järjest selgemaks saanud seos raku energeetilise ainevahetuse ja südamehaiguste vahel, mistõttu on oluline uurida seda mõjutavaid tegureid. Töös uuriti südamelihase rakkude mitokondriaalse hingamise regulatsiooni väga erineva rakustruktuuriga preparaatides: 1) permeabiliseeritud kardiomüotsüütides, kus mitokondrid on regulaarselt organiseeritud; 2) südamelihase fenotüübiga sarnastes kontraheeruvates HL-1 (B HL-1) rakkudes ja 3) HL-1 mittekontraheeruvates (NB HL-1) rakkudes. Nende preparaatide vahel esines suur erinevus mitokondriaalse hingamise regulatsioonis. Selline tulemus näitab raku struktuuri ja funktsiooni vaheliste seoste tähtsust südamelihase rakkudes ning võimaldab paremini mõista protsesse nii terves kui ka patoloogilises südamelihases. Eesti Arst 2008; 87(1):19−22

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2008-01-01
How to Cite
Nutt, A., Tepp, K., Timohhina, N., Sikk, P., Anmann, T., Tiivel, T., Käämbre, T., & Saks, V. (2008). Südamelihase rakkude struktuuri olulisus rakuhingamise regulatsioonis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10429
Section
UURIMUS