Südamelihase rakkude struktuuri olulisus rakuhingamise regulatsioonis

Main Article Content

Anu Nutt
Kersti Tepp
Natalja Timohhina
Peeter Sikk
Tiia Anmann
Toomas Tiivel
Tuuli Käämbre
Valdur Saks

Abstract

Viimastel aastatel on järjest selgemaks saanud seos raku energeetilise ainevahetuse ja südamehaiguste vahel, mistõttu on oluline uurida seda mõjutavaid tegureid. Töös uuriti südamelihase rakkude mitokondriaalse hingamise regulatsiooni väga erineva rakustruktuuriga preparaatides: 1) permeabiliseeritud kardiomüotsüütides, kus mitokondrid on regulaarselt organiseeritud; 2) südamelihase fenotüübiga sarnastes kontraheeruvates HL-1 (B HL-1) rakkudes ja 3) HL-1 mittekontraheeruvates (NB HL-1) rakkudes. Nende preparaatide vahel esines suur erinevus mitokondriaalse hingamise regulatsioonis. Selline tulemus näitab raku struktuuri ja funktsiooni vaheliste seoste tähtsust südamelihase rakkudes ning võimaldab paremini mõista protsesse nii terves kui ka patoloogilises südamelihases.


Eesti Arst 2008; 87(1):19−22

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nutt, A., Tepp, K., Timohhina, N., Sikk, P., Anmann, T., Tiivel, T., Käämbre, T., & Saks, V. (2008). Südamelihase rakkude struktuuri olulisus rakuhingamise regulatsioonis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10429
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)