Maliigne neuroleptiline sündroom – kahe haigusjuhu esitlus

Main Article Content

Anneli Ellervee
Kadri Tamme
Veronika Reinhard

Abstract

Maliigne neuroleptiline sündroom (MNS) on tsentraalset dopaminergilist süsteemi mõjutavate ravimite harva esinev, kuid potentsiaalselt eluohtlik kõrvaltoime. Diferentsiaaldiagnostiliselt tuleb MNSi peale mõelda iga neuroleptikume tarvitava verpatsiendi puhul, kellel on tekkinud kõrge palavik, lihasrigiidsus ja teadvushäire ning suurenenud kreatiinkinaasi sisaldus veres. MNSi ravis on oluline kohene põhjustava ravimi tarvitamise lõpetamine ning toetav ravi, eelkõige palaviku alandamine,
vajaduse korral intensiivravi. Spetsiifi liste ravivõtete kasutamise tõhususe kohta on vastuolulisi arvamusi. Enim on kasutamist leidnud dopamiini agonist bromokriptiin ning lihasrelaksant dantroleen. Viimastel aastakümnetel on suremus MNSi oluliselt vähenenud. Enamik patsiente, kes jäävad ellu, paraneb MNSist täielikult.


Eesti Arst 2008; 87(1):45−52

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ellervee, A., Tamme, K., & Reinhard, V. (2008). Maliigne neuroleptiline sündroom – kahe haigusjuhu esitlus . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10435
Section
HAIGUSJUHT

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>