Ühiste seisukohtade protokoll arstkonna ja ravimitootjate vahelisest koostööst

Main Article Content

Andres Kork

Abstract

1. Arstkond, keda esindab Eesti Arstide Liit (EAL), ja ravimitootjad, keda esindab Ravimitootjate Liit (RL), olles teadlikud oma otsesest vastutusest patsientide ja ühiskonna ees, peavad oluliseks koostada juhised võimalike eetiliste konfl iktide vältimiseks omavahelistes suhetes. Käesolev ühisdeklaratsioon lähtub Euroopa Arstide Alalise Komitee (CPME) ning Euroopa Ravimitootjate Föderatsiooni ja Liitude (EFPIA) samasisulisest deklaratsioonist.

Eesti Arst 2008; 87(1):59−61

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kork, A. (2008). Ühiste seisukohtade protokoll arstkonna ja ravimitootjate vahelisest koostööst . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10440
Section
EESTI ARSTIDE LIIDUS