Ampitsilliini-gentamütsiini ja penitsilliini-gentamütsiini kombinatsioonide võrdlus vastsündinu varase sepsise ravis

Main Article Content

Mari-Liis Ilmoja
Tuuli Metsvaht
Ülle Parm
Lea Maipuu
Mirjam Merila
Piia Müürsepp
Kadri Julge
Epp Sepp
Heti Pisarev
Irja Lutsar

Abstract


Töö eesmärgiks oli võrrelda ampitsilliini-gentamütsiini vs penitsilliinigentamütsiini kombinatsioonide kliinilist efektiivsust vastsündinute varase sepsise (VVS) ravis. Kahekeskuseline prospektiivne klastriga juhuslikustatud uuring hõlmas kõik VVS-kahtlusega alla 72 tunni vanused vastsündinud. Esimesel uuringuperioodil kasutati ühes keskuses ampitsilliini ja teises penitsilliini kombinatsioonis gentamütsiiniga. Beetalaktaamantibiootikumid vahetati, kui pooled haiged olid uuringusse lülitatud. Primaarne tulem oli ravi ebaõnnestumine (vajadus antibakteriaalse ravi muutmiseks 72 tunni jooksul) ja/või surm 7 päeva jooksul. Soole kolonisatsiooni hinnati perineumi kaape alusel. Tõestatud VVSi sagedus oli 4,9%. Ampitsilliini ja penitsilliini skeemide vahel ei olnud erinevust 72 tunni jooksul antibakteriaalse ravi vahetuse, 7 päeva suremuse ega ravi ebaõnnestumise osas. Ampitsilliin ja penitsilliin kombinatsioonis gentamütsiiniga on võrdselt tõhusad vastsündinu varase sepsise empiirilises ravis.


Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):21−29

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ilmoja, M.-L., Metsvaht, T., Parm, Ülle, Maipuu, L., Merila, M., Müürsepp, P., Julge, K., Sepp, E., Pisarev, H., & Lutsar, I. (2009). Ampitsilliini-gentamütsiini ja penitsilliini-gentamütsiini kombinatsioonide võrdlus vastsündinu varase sepsise ravis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10479
Issue
Section
LISA

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>