Antikoagulantravi kasutamine insuldi ja kodade virvendusarütmiaga patsientidel

  • Janika Kõrv
  • Riina Vibo
  • Reili Rebane
Keywords: suukaudne antikoagulantravi, kodade virvendusarütmia, isheemiline insult

Abstract

Vaatamata tõhusatele tõenduspõhistele ennetusvõimalustele suureneb maailmas insulti haigestumine. Insuldi oluliseks riskiteguriks on lisaks kõrgvererõhktõvele ja ateroskleroosile ka kodade virvendusarütmia (KVA). Selle uuringu eesmärgiks oli retrospektiivselt välja selgitada suukaudse antikoagulantravi (SAKR) kasutamine insuldi eel ja järel 2004. ja 2005. aastal TÜ Kliinikumi (TÜK) neuroloogia osakonda hospitaliseeritud isheemilise insuldi ja KVAga patsientidel ning analüüsida SAKRi mittekasutamise põhjusi. Tulemusi võrreldi ravijuhendites avaldatud soovitustega. Selgus, et enne hospitaliseerimist tarvitas varfariini 9% patsientidest. Haiglas olid sagedasemad SAKRi mittemääramise põhjused raske insult ning patsiendi kõrge vanus, kuid 45%-l jäi põhjus ebaselgeks. Patsientidel, kellel haiglas antikoagulantravi jätkati või alustati, oli insult statistiliselt oluliselt kergem. SAKRi vähene kasutamine KVAga patsientidel nii insuldi primaarseks kui ka sekundaarseks preventsiooniks on probleemiks paljudes riikides. Eesti Arst 2009; 88(9):545−551

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-09-01
How to Cite
Kõrv, J., Vibo, R., & Rebane, R. (2009). Antikoagulantravi kasutamine insuldi ja kodade virvendusarütmiaga patsientidel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10522
Section
UURIMUS