Müokardiinfarktiga haige käsitlus Eesti haiglates 2007. aastal. Eksperdihinnang

  • Jaan Eha
  • Mai Blöndal
  • Tiia Ainla
  • Toomas Marandi
  • Jaanus Laanoja
Keywords: äge müokardiinfarkt, ravikäsitlus, ravikvaliteedi näitajad, ravijuhend

Abstract

Eesti Kardioloogide Seltsi ja Eesti Haigekassa koostöös valminud eksperdihinnang ägeda müokardiinfarkti ravikäsitluse kohta Eesti haiglates 2007. a näitab, et võrreldes 2001. a on toimunud positiivne areng. Paranenud on koronarograafia kättesaadavus ning tõenduspõhiste ravimite kasutamine, mõnes haiglas on kasutusele võetud ägeda koronaarhaige haigusloo vorme ning koostatud tegevusjuhendeid. Tänapäevast ravikäsitlust negatiivselt mõjutavatest teguritest on esiplaanil nii sisulised kui ka vormilised haiguslugude täitmise probleemid, esmase EKG teostamise ja interpreteerimise kiirus, samuti varieeruvad reperfusioonravi rakendamise aluseks olevad otsused. Vajakajäämiste kõrvaldamiseks on oluline luua tingimused ravijuhendite koostamise ja uuendamise ning koolituse kulude katteks riiklikul tasemel. Eesti Arst 2009; 88(9):552−555

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-09-01
How to Cite
Eha, J., Blöndal, M., Ainla, T., Marandi, T., & Laanoja, J. (2009). Müokardiinfarktiga haige käsitlus Eesti haiglates 2007. aastal. Eksperdihinnang . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10532
Section
MITMESUGUST