Vastsündinute jälgimine Tallinna perearstipraksistes

  • Lagle Suurorg
  • Liis Toome
  • Mall-Anne Riikjärv
Keywords: vastsündinu jälgimine perearsti ja -õe poolt, vanemate rahulolu

Abstract

Töö eesmärgiks oli hinnata vastsündinute jälgimise vastavust terve lapse jälgimise juhendile, vastsündinu terviseseisundit ning emade rahulolu perearsti ja -õe tegevusega. Ankeetküsitluse meetodil uuriti 256 ema, kelle lapsed sündisid kahes Tallinna sünnitusmajas 2007. aastal. Selgus, et juhendi kohaselt jälgis vastsündinuid 24% perearstidest ja 2% pereõdedest. Ligi pooled emadest jätkasid vastsündinu tervisekontrolli sünnitusmajade juures. Ligi kahel kolmandikul vastsündinutest esines terviseprobleeme, mille lahendas ühel neljandikul juhtudest perearst, ülejäänud said võrdselt abi kas lastehaigla vastuvõtutoast või mujalt. Seevastu on perearstikeskuste külastamine sage ja vastab ettenähtule. Uuritavad väljendasid rahulolu pereõega ligi 60%-l ja perearstiga 85%-l juhtudest. 95,7% emadest soovis lastearsti osalemist vastsündinu jälgimises. Eesti Arst 2009; 88(7−8):461−467

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-08-01
How to Cite
Suurorg, L., Toome, L., & Riikjärv, M.-A. (2009). Vastsündinute jälgimine Tallinna perearstipraksistes . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10533
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>