Abdominaalse kompartmentsündroomi levimus ning ravitulemused TÜ Kliinikumi üldintensiivravi osakonnas aastatel 2004–2006

  • Annika Reintam
  • Joel Starkopf
  • Kadri Tamme
  • Reet Kitus
  • Liivi Maddison
Keywords: intensiivravi, intraabdominaalne rõhk, abdominaalne kompartmentsündroom, ravimeetodid, suremus

Abstract

Uuringu eesmärk oli analüüsida abdominaalse kompartmentsündroomi (AKS) levimust, rutiinseid ravimeetodeid ning elulemust TÜ Kliinikumi üldintensiivravi osakonna andmetel aastatel 2004–2006. Andmed koguti prospektiivselt, analüüs tehti retrospektiivselt. Sel perioodil viibis üldintensiivravi osakonnas ravil kokku 1077 patsienti, intraabdominaalset rõhku (IAP) mõõdeti neist 370-l. Kokku 15 patsiendil kujunes välja AKS. AKSiga patsientide suremus oli 66,7%. AKS-diagnoos ei kajastunud üheski haigusloos, neljal juhul mainiti seda decursus’es. Konservatiivsetest ravimeetoditest kasutati kõigil patsientidel passiivset nasogastraalaspiratsiooni, seitsmel patsiendil narkoosi süvendamist ja kuuel lahtisteid. Dekompressiivne laparotoomia tehti kahele patsiendile. Eesti Arst 2009; 88(4):234−241

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-04-01
How to Cite
Reintam, A., Starkopf, J., Tamme, K., Kitus, R., & Maddison, L. (2009). Abdominaalse kompartmentsündroomi levimus ning ravitulemused TÜ Kliinikumi üldintensiivravi osakonnas aastatel 2004–2006 . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10578
Section
UURIMUS