Tervishoiu- ja sotsiaalteenused HIVsse nakatunud inimestele ning süstivatele narkomaanidele

Main Article Content

Aire Trummal
Aljona Kurbatova
Iveta Tomera
Kai Zilmer
Kristi Rüütel

Abstract


Üheks Eesti riikliku HIV ja AIDSi strateegia 2006–2015 eesmärgiks on parandada HIVga inimeste elukvaliteeti. HIVsse nakatunute tervishoiuteenuseid osutavad infektsionistid. Riigieelarvest kaetakse kulutused antiretroviirusravimitele ja ravikindlustamata HIV-nakatunute tervishoiuteenustele; patsientidele on nii ravimid kui ka teenused tasuta. Riikliku strateegia raames arendatakse juhtumikorraldussüsteemi HIVga inimestele.

Eesti Arst 2009; 88(4):278−280

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Trummal, A., Kurbatova, A., Tomera, I., Zilmer, K., & Rüütel, K. (2009). Tervishoiu- ja sotsiaalteenused HIVsse nakatunud inimestele ning süstivatele narkomaanidele . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10586
Section
ÜLEVAADE