Tervishoiu- ja sotsiaalteenused HIVsse nakatunud inimestele ning süstivatele narkomaanidele

  • Aire Trummal
  • Aljona Kurbatova
  • Iveta Tomera
  • Kai Zilmer
  • Kristi Rüütel
Keywords: HIV-nakkus, sõltuvushäired, tervishoiuteenused, juhtumikorraldus

Abstract

Üheks Eesti riikliku HIV ja AIDSi strateegia 2006–2015 eesmärgiks on parandada HIVga inimeste elukvaliteeti. HIVsse nakatunute tervishoiuteenuseid osutavad infektsionistid. Riigieelarvest kaetakse kulutused antiretroviirusravimitele ja ravikindlustamata HIV-nakatunute tervishoiuteenustele; patsientidele on nii ravimid kui ka teenused tasuta. Riikliku strateegia raames arendatakse juhtumikorraldussüsteemi HIVga inimestele. Eesti Arst 2009; 88(4):278−280

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-04-01
How to Cite
Trummal, A., Kurbatova, A., Tomera, I., Zilmer, K., & Rüütel, K. (2009). Tervishoiu- ja sotsiaalteenused HIVsse nakatunud inimestele ning süstivatele narkomaanidele . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10586
Section
ÜLEVAADE