Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste seksuaalkäitumine

Main Article Content

Airi Värnik
Kairi Kõlves
Merike Sisask
Lauraliisa Heidmets
Algi Samm
Piret Visnapuu
Katrin Aasvee

Abstract


Artiklis on kirjeldatud ja analüüsitud Eesti õpilaste enesehinnangulist depressiivsust ja suitsidaalsust, seksuaalkäitumist ning depressiivsuse-suitsidaalsuse ja seksuaalkäitumise seost. Uurimuses kasutati kooliealiste laste tervisekäitumise rahvusvahelise uuringu andmeid 7. ja 9. klassi õpilaste kohta. Anonüümsest ankeetküsitlusest selgus, et 39% vastanutest väljendas depressiivsust ja/või suitsidaalsust; seksuaalkogemuse oli omandanud 15% õpilastest – 17% poistest ja 13% tütarlastest. Seotuks osutus ka seksuaalkäitumine ja subjektiivne depressiivsus-suitsidaalsus: suitsidaalsed ja/või depressiivsed õpilased olid suurema tõenäosusega alustanud seksuaalelu ning kasutanud viimasel vahekorral väiksema tõenäosusega kondoomi.

Eesti Arst 2009; 88(3):156−163

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Värnik, A., Kõlves, K., Sisask, M., Heidmets, L., Samm, A., Visnapuu, P., & Aasvee, K. (2009). Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste seksuaalkäitumine . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10594
Section
UURIMUS