Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste seksuaalkäitumine

  • Airi Värnik
  • Kairi Kõlves
  • Merike Sisask
  • Lauraliisa Heidmets
  • Algi Samm
  • Piret Visnapuu
  • Katrin Aasvee
Keywords: kooliõpilased, depressiivsus, suitsidaalsus, seksuaalkäitumine

Abstract

Artiklis on kirjeldatud ja analüüsitud Eesti õpilaste enesehinnangulist depressiivsust ja suitsidaalsust, seksuaalkäitumist ning depressiivsuse-suitsidaalsuse ja seksuaalkäitumise seost. Uurimuses kasutati kooliealiste laste tervisekäitumise rahvusvahelise uuringu andmeid 7. ja 9. klassi õpilaste kohta. Anonüümsest ankeetküsitlusest selgus, et 39% vastanutest väljendas depressiivsust ja/või suitsidaalsust; seksuaalkogemuse oli omandanud 15% õpilastest – 17% poistest ja 13% tütarlastest. Seotuks osutus ka seksuaalkäitumine ja subjektiivne depressiivsus-suitsidaalsus: suitsidaalsed ja/või depressiivsed õpilased olid suurema tõenäosusega alustanud seksuaalelu ning kasutanud viimasel vahekorral väiksema tõenäosusega kondoomi. Eesti Arst 2009; 88(3):156−163

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-03-01
How to Cite
Värnik, A., Kõlves, K., Sisask, M., Heidmets, L., Samm, A., Visnapuu, P., & Aasvee, K. (2009). Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste seksuaalkäitumine . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10594
Section
UURIMUS