Sisekõrva implantatsioon. Sisekõrvaimplantaadiga patsiendid Eestis

Main Article Content

Katrin Kruustük
Priit Kasenõmm
Rita Teek
Heisl Vaher

Abstract


Kuulmisnõrkus on kõige enam levinud sensoorne haigus kogu maailmas. Erinevate kuulmisnõrkuse vormide puhul on varajane rehabilitatsioon äärmiselt oluline, et vältida patsiendi sotsiaalse isolatsiooni kujunemist ning säilitada tema elukvaliteet ja karjääriväljavaated. Sensorineuraalse kuulmisnõrkuse puhul on esmaseks rehabilitatsioonivahendiks kuuldeaparaat, mille võimaluste ammendumisel rakendatakse sisekõrva implantatsiooni (SI). Esimene sisekõrva implantaat paigaldati 1978. a. Tänapäeval on SI laialdaselt aktsepteeritud kompleksne kirurgiline ning kuulmis- ja kõnestamisalane ravimeetod mõlemapoolse sügava sensorineuraalse kuulmisnõrkusega patsientidele. SI peamisteks kandidaatideks on kaasasündinud sügava kuulmisnõrkusega lapsed. Käesolev artikkel annab ülevaate kuulmisnõrkuse klassifikatsioonist ja diagnostikast, vastsündinute audioloogilisest sõeluuringust, samuti SI hetkeseisust Eestis.

Eesti Arst 2009; 88(3):182−187

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kruustük, K., Kasenõmm, P., Teek, R., & Vaher, H. (2009). Sisekõrva implantatsioon. Sisekõrvaimplantaadiga patsiendid Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10596
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>