Bupropiooni augmentatsiooni toime estsitalopraamravi suhtes resistentsetel depressiivsetel patsientidel

Main Article Content

Veiko Vasar
Eduard Maron
Triin Eller
David J. Nutt

Abstract


Üha enam on andmeid, et bupropioon on üks efektiivsemaid valikuid augmentatsiooniks neil depressiivsetel patsientidel, kes serotoniini tagasihaarde inhibiitoritele reageerivad osaliselt või mitteküllaldaselt. Käesolevas uuringus jälgiti bupropiooni augmentatsiooni efektiivsust ja talutavust estsitalopraamravile mittereageerinud patsientidel. Seisundi kliinilist raskusastet ja paranemist hinnati kahenädalase intervalliga, kasutades selleks erinevaid skaalasid. Patsiendid hindasid sümptomeid ja võimalikke kõrvaltoimeid enesehinnangulistel skaaladel. Sarnaselt eelnevate uuringutega leiti, et bupropiooni augmentatsioon oli üldiselt hästi talutav ja aitas edukalt saada ravivastust enamikul serotoniini tagasihaarde inhibiitori monoteraapia suhtes resistentsetel patsientidel. Melanhoolset tüüpi depressioon oli seotud ebapiisava või osalise ravivastusega estsitalopraamile. Tulemused toetasid seisukohta, et bupropioon on esmavaliku antidepressant melanhoolse depressiooni ravis.


Eesti Arst 2009; 88(2):82−90

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vasar, V., Maron, E., Eller, T., & Nutt, D. J. (2009). Bupropiooni augmentatsiooni toime estsitalopraamravi suhtes resistentsetel depressiivsetel patsientidel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10603
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)