Püsivad orgaanilised saasteained on vaikselt varitsev oht tervisele

Main Article Content

Ott Roots 

Abstract

Eestis käivitus püsivate orgaaniliste saasteainete (POS) sisalduse seire keskkonnas riikliku keskkonnaseire programmi raames 1994. aastal. Alates 1990. aastate lõpust on Põllumajandusministeerium ning Veterinaar- ja Toiduamet tegelenud toidus sisalduvate
ohtlike kemikaalide, lisaainete jm seirega. Puudub aga inimeste seire, et selgitada
POSide sisaldust inimorganismis – veres ja rinnapiimas. Eesti peaks tingimata liituma rinnapiima ja vere uuringute seireprogrammidega, mida koordineerib WHO. Püsivad orgaanilised saasteained on pidevalt inimeste tervist varitsevad ohutegurid, mida ei
tohi tähelepanuta jätta. Nende tervist kahjustav toime võib avalduda alles aastate pärast ning nende mõju arvestamata ei ole võimalik täita ka rahvastiku tervise arengukavas seatud eesmärke.

Eesti Arst 2009; 88(2):139−140

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Roots , O. (2009). Püsivad orgaanilised saasteained on vaikselt varitsev oht tervisele . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10612
Section
MITMESUGUST