Varfariinravi tõhususe ja ohutuse analüüs eakatel patsientidel perearsti praktikas

  • Maia Gavronski
  • Aleksander Žarkovski
Keywords: varfariin, ravimite koostoimed, ravimite kõrvaltoimed, polüfarmakoteraapia

Abstract

Uuringu eesmärgiks oli retrospektiivse analüüsi abil välja selgitada, kui palju kasutatakse varfariiniga interakteeruvaid ravimeid eakatel patsientidel. Uuritavad valiti perearstikeskuse patsientide seast. Valiku kriteeriumiks olid vanus > 60 aasta ja 2007. aastal ordineeritud varfariinravi. Keskmine kasutatud ravimite hulk oli 6,5. Interakteeruvaid ravimeid kasutati üle pooltel patsientidest, keskmiselt esines 2,6 potentsiaalset interaktsiooni ühe patsiendi kohta. 15%-l varfariinravi saanud patsiendil esines komplikatsioone, mis võivad olla põhjustatud ravimite interaktsioonist. 62%-l patsientidest oli korrigeeritud protrombiiniaegade suhtarv INR alla terapeutilise väärtuse. Eeluuringu tulemused näitavad, et eakate patsientide varfariinravi vajab parandamist: interakteeruvate ravimite kasutamise vähendamist, INRi regulaarset jälgimist ja ravimite kõrvaltoimete äratundmist. Eesti Arst 2009; 88(1):8−13

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2009-01-01
How to Cite
Gavronski, M., & Žarkovski, A. (2009). Varfariinravi tõhususe ja ohutuse analüüs eakatel patsientidel perearsti praktikas . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10622
Section
UURIMUS