Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus’e osakaal, esmasavaldumus ja antibiootikumiresistentsus Eestis

Main Article Content

Krista Lõivukene
Vivika Adamson
Piret Mitt
Siiri Kõljalg
Epp Sepp
Marina Ivanova
Marika Jürna-Ellam
Kaisa Kirs
Allan Nurk
Aino Rõõm
Kai Truusalu
Paul Naaber

Abstract


Töö eesmärgiks oli analüüsida metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus’e (MRSA) osakaalu, esinemissagedust ja antibiootikumitundlikkust Eesti haiglates. Tagasiulatuvad laboriandmed koguti 5 suuremast haiglast ajavahemikul 2006 kuni 2008. Uuringuperioodil diagnoositi 418 MRSA-juhtu: 4,6% S. aurus’e infektsioonidest. 10 000 voodipäeva kohta oli MRSA esinemissagedus 1,84. MRSA esinemissagedus olid aastati stabiilne, kuid eri haiglate andmed varieerusid oluliselt. MRSA tüvede resistentsus (resistentsete ja mõõdukalt tundlike tüvede protsent) oli järgmine: gentamütsiin 78%, klindamütsiin 62,5%, doksütsükliin 23%, erütromütsiin 72%, tsiprofloksatsiin 89%, trimetoprimsulfametoksasool 25,5% ja fusidiinhape 40,5%. Kõik tüved olid vankomütsiinitundlikud. Verest ja liikvorist isoleeritud invasiivsete MRSA tüvede protsent kajastas hästi MRSA üldist sagedust. MRSA tüvede ravimiresistentsus aastate kaupa oli suur ja suhteliselt stabiilne, kuid varieerus haiglati.


Eesti Arst 2010; 89(10):630−636

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lõivukene, K., Adamson, V., Mitt, P., Kõljalg, S., Sepp, E., Ivanova, M., Jürna-Ellam, M., Kirs, K., Nurk, A., Rõõm, A., Truusalu, K., & Naaber, P. (2010). Metitsilliiniresistentse Staphylococcus aureus’e osakaal, esmasavaldumus ja antibiootikumiresistentsus Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10680
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>