Ravimite kõrvaltoimete avastamise ja teatamise analüüs Lõuna-Eesti apteekrite hoiakute ning arvamuste põhjal

Authors

  • Keili Kõlves
  • Daisy Volmer
  • Kairi Kõlves

DOI:

https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10722

Keywords:

apteeker, ravimi kõrvaltoime, ravimi kõrvaltoime avastamine ja sellest teatamine, hoiakud

Abstract

Kuigi apteekri roll ravimite kõrvaltoimetest teatamisel erineb riigiti, on proviisoril ideaalne positsioon ravimi kõrvaltoime avastamisel ja sel lest teatamisel. Töö eesmärgiks oli analüüsida Lõuna-Eesti apteekrite osalemist ravimite kõrvaltoimete avastamisel ja nendest teatamisel; mitteteatamise põhjuseid; hoiakuid ravimite kõrvaltoimetest teatamise suhtes ja arvamusi apteekri rollist ravimite kõrvaltoimete avastamisel ning neid mõjutavaid tegureid. Uuringus osales 92 Lõuna-Eesti apteekrit. Ravimi kõrvaltoime oli avastanud 63,8% ja sellest oli teavitanud või teavitaks 51,6%. Kõige sagedasem (68,5%) mitteteatamise põhjus oli juba teadaolev ravimi kõrvaltoime. Küsitletud, kes ei teatanud / ei teataks ravimi kõrvaltoimest, märkisid, et tegemist oli juba teadaoleva kõrvaltoimega. Kõige enam nõustusid uuritavad väitega „Soovimatust ravimireaktsioonist teatamine on oluline panus ravimi turvalisuse tagamiseks“ (98,9%). Käesoleva uuringu tulemused võimaldavad oletada, et võrreldes teiste riikidega on Eestis ravimi kõrvaltoimete avastamise protsent apteekrite hulgas suhteliselt väike. Apteekrite hoiakud ja teadmised on olulised ravimite kõrvaltoimetest teatamisel. Kogu Eestit hõlmavate üldistuste tegemiseks on vajalik uuringuid jätkata ka teistes linnades ja maakondades. Eesti Arst 2010; 89(6):400−408

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2010-06-01

How to Cite

Kõlves, K., Volmer, D., & Kõlves, K. (2010). Ravimite kõrvaltoimete avastamise ja teatamise analüüs Lõuna-Eesti apteekrite hoiakute ning arvamuste põhjal . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10722

Issue

Section

UURIMUS