Insuldi käsitlus Eestis: hetkeseis ja suundumused

Main Article Content

Janika Kõrv
Katrin Gross-Paju
Sulev Haldre
Helle Jaakmees
Andrus Kreis
Silja Kullamaa
Aive Liigant
Siiri-Merike Lüüs
Pille Taba
Anne Õunapuu

Abstract


Eesti Haigekassa tellitud insuldiauditi eesmärgiks oli analüüsida Eestis teostatud insuldiravi vastavust insuldi Eesti ravijuhendile, anda hinnang haiguslugude vormistusele ja võrrelda saadud tulemusi eelmise auditeeritud perioodiga (2002–2003). Eesti L. Puusepa nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi (ENNS) eksperdid hindasid 400 insuldihaige haiguslugu 17 statsionaarsest raviasutusest ühtse protokolli alusel. Selgus, et ravijuhendit järgiti ja insuldi käsitlus oli parem haiglates, kus patsiente ravivad neuroloogid. Probleemiks oli ebaselgete või valede diagnooside suur osakaal üldvalimis, vajakajäämised tegevuse dokumenteerimisel ning diagnooside vormistamisel. Võrreldes eelmise auditiga on oluliselt paranenud diagnoosimise ja ravi võimalused, kuid esineb puudujääke haige füsioloogiliste parameetrite jälgimise ja korrigeerimise osas, varajase taastusravi korraldamisel. ENNS on veendunud riikliku insuldistrateegia vajalikkuses, artiklis on esitatud ettepanekud ravikvaliteedi parandamiseks.


Eesti Arst 2010; 89(6):409−415

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kõrv, J., Gross-Paju, K., Haldre, S., Jaakmees, H., Kreis, A., Kullamaa, S., Liigant, A., Lüüs, S.-M., Taba, P., & Õunapuu, A. (2010). Insuldi käsitlus Eestis: hetkeseis ja suundumused . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10723
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>