Keskealiste tervisehinnangud ja hoiakud vananemise suhtes

  • Virve-Ines Laidmäe
  • Taimi Tulva
  • Milvi Sepp
Keywords: keskealised, tervisehinnangud, hoiakud vananemise suhtes, ettevalmistus vananemiseks, sooline aspekt

Abstract

Uurimuse eesmärgiks oli selgitada keskealiste suhtumist ja hoiakuid vananemise suhtes, nende hinnanguid oma tervisele, sellega seotud hirmusid ja ootusi ning seda, kas eelseisva vananemisega on seotud asjaolusid, mis takistavad keskealistel rahulolu ja tasakaalu säilitamist ka vananedes. Andmete kogumiseks kasutati ankeetküsitlust. Küsitlus korraldati 2008. aastal Puhja vallas. Uurimusest selgus, et naistel on rahulolu ja tasakaalu negatiivselt mõjutavaid tegureid rohkem. Nähtus ka, et vanadust on hakatud ümber hindama – seda ei peeta enam ülekaalukalt troostituks eluetapiks. Suhtumises vananemisse tuli esile kaks vastandlikku hoiakut: ühelt poolt on eakad aktiivsed ühiskonnaliikmed ning suudavad mõjutada ühiskonda; teisalt on nad haiged ja põdurad, vanadus põhjustab vaesust ning tõrjutust. Edukalt vananemine ja eakana toimetulek nõuab seniste hoiakute ja kujunenud mõtteviisi ümberhindamist ning tervisliku eluviisi järgimist. Eesti Arst 2010; 89(2):95−106

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2010-02-01
How to Cite
Laidmäe, V.-I., Tulva, T., & Sepp, M. (2010). Keskealiste tervisehinnangud ja hoiakud vananemise suhtes . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10788
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)