Probleemsed retseptid, mille alusel ravimi väljastamine apteegist nõuab konsultatsiooni ravimi ordineerijaga Eesti, Norra ja Rootsi võrdlusuuringu põhjal

Main Article Content

Daisy Volmer
Svein Haavik
Anders Ekedahl
Peep Veski

Abstract

Uuringu eesmärgiks oli võrrelda probleemsete retseptide esinemissagedust ja sisu Eestis, Norras ning Rootsis. Retsept on probleemne, kui proviisor peab enne ravimi väljastamist apteegist pöörduma ravimi ordineerija poole, samas saab apteeker paljud formaalsed probleemid lahendada iseseisvalt või koostöös patsiendiga. Vaatlusuuring toimus 2006.–2007. a ja selles osales 4 apteeki Eestist, 9 apteeki Norrast ja 6 apteeki Rootsist. Probleemseid retsepte esines enim Eestis, järgnesid Norra ja Rootsi. Formaalsed probleemid olid enim levinud Eestis, ravimi annuse, tugevuse ja ravimivormiga eksiti enam Eestis ja Rootsis. Rootsis oli 28,6%-l ja Norras 25,1%-l juhtudest probleemiks puudulik info ravimi annustamise ning manustamise kohta. Probleemsete retseptide suurem esinemine Eestis oli peamiselt seotud käsitsi kirjutatud retseptide suure osakaaluga. Elektrooniliste retseptide kasutuselevõtu korral võivad ilmneda aga uut tüüpi sisulised vead.

Eesti Arst 2010; 89(1):5−12

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Volmer, D., Haavik, S., Ekedahl, A., & Veski, P. (2010). Probleemsed retseptid, mille alusel ravimi väljastamine apteegist nõuab konsultatsiooni ravimi ordineerijaga Eesti, Norra ja Rootsi võrdlusuuringu põhjal . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10802
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)