Pneumokokkinfektsioonivastaste vaktsiinide kulutõhusus Eestis

Main Article Content

Eva Juus
Marje Oona
Eda Tamm
Helena Järv
Kristi Liiv
Katrin Lutsar
Janek Saluse
Raul-Allan Kiivet

Abstract

Taust. Streptococcus pneumoniae ehk pneumokokk põhjustab otiiti, põskkoopapõletikku, pneumooniat, meningiiti ja baktereemiat. Nende haiguste vastu on võimalik lapsi vaktsineerida alates esimestest elukuudest pneumokoki konjugeeritud polüsahhariidvaktsiinidega.
Eesmärk. Hinnata Eesti andmete alusel ja tervishoiusüsteemi rahastaja perspektiivist pneumokokkinfektsioonivastase vaktsineerimise kulutõhusust 7-, 10- või 13valentse vaktsiini (PCV7, PCV10, PCV13) kasutamisel võrreldes mittevaktsineerimisega.
Metoodika. Vaktsiinide kulutõhususe hindamiseks koostati Markovi mudel, mille abil kirjeldati vastsündinute aastase sünnikohordi (16 000 last) haigestumist pneumokokkinfektsioonidesse, elukvaliteedi halvenemist ja haigestumisega kaasnevaid kulusid viie aasta perspektiivis. Eeldati, et vaktsineeritakse 95% sihtrühma lastest.
Tulemused. Võrreldes mittevaktsineerimisega vähendab vaktsineerimine viie aasta jooksul otiidi ja pneumoonia haigusjuhtusid 11–33% võrra ning invasiivse pneumokokkinfektsiooni haigusjuhtusid ligikaudu 65%. Sõltuvalt vaktsiinist võidetakse 16 000 lapse vaktsineerimise korral viie aasta jooksul kokku 35–37 täiskvaliteetset eluaastat (quality-adjusted life year, QALY). Täiendkulu tõhususe määr (incremental cost-effectiveness ratio, ICER) jääb vaktsiinide kasutamisel vahemikku 29 000 – 62 000 eurot iga lisanduva QALY kohta.
Järeldused. Pneumokokknakkuste vastu vaktsineerimine võimaldab oluliselt vähendada haigestumist erineva raskusastmega otiiti, pneumooniasse ning invasiivsesse pneumokokkinfektsiooni. Vaktsiinide kõrge hinna tõttu ületavad kulutused vaktsineerimisele enam kui kümme korda ravikuludelt saavutatava kokkuhoiu.

Eesti Arst 2012; 91(10):539–545

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Juus, E., Oona, M., Tamm, E., Järv, H., Liiv, K., Lutsar, K., Saluse, J., & Kiivet, R.-A. (2012). Pneumokokkinfektsioonivastaste vaktsiinide kulutõhusus Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11188
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>