Südame- ja veresoonkonnahaiguste riskiga patsientide eluviis ning tervisedendus esmatasandil

Authors

  • Marike Eksin
  • Diana Ingerainen
  • Ene Lausvee

DOI:

https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11326

Keywords:

tervisedendus, pereõde, südame- ja veresoonkonnahaigused, riskitegur

Abstract

Eesmärk. Selgitada südame-veresoonkonnahaiguste (SVH) suure riskiga (SCORE ≥ 5%) patsientide informeeritust neil esinevatest riskiteguritest ja nende seostest eluviisi ja toitumisega ning rakendatud meetmeid eluviisi tervislikumaks muutmiseks. Uurimismaterjal ja -meetodid. Korraldati registreeritud suurenenud SVH-riskiga inimeste ankeetküsitlus, millele vastas 63 isikut (27 meest, 36 naist) vanuses 40–60 aastat. Tulemused. 84% küsitletutest oli teadlik oma terviseriskist ja 89% eluviisi osast selle kujunemisel. 52% vastanutest hindas oma eluviisi pigem tervislikuks ning 57% oli SVH ennetusprojektis osalemise järel oma eluviisi muutnud, eelkõige oli korrigeeritud toiduvalikut ja seda olid teinud sagedamini naised; kehalist aktiivsust suurendasid pooled küsitletutest. Tervist edendavat teavet oli pereõe vastuvõtul saanud 45% uuritutest. Kõrgema haridustasemega patsiendid olid subjektiivselt parema tervisega ning rakendasid pereõe soovitusi enam kui madalama haridustasemega vastanud. Patsiendid soovivad perearstilt ja -õelt rohkem infot oma tervise kohta, sh regulaarset uuringutele suunamist ja eluviisinõustamist; rohkem patsiendikeskset lähenemist eluviisi muutuste elluviimisel ja empaatilist suhtlemist. Eesti Arst 2012; 91(2):69–75

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-02-29

How to Cite

Eksin, M., Ingerainen, D., & Lausvee, E. (2012). Südame- ja veresoonkonnahaiguste riskiga patsientide eluviis ning tervisedendus esmatasandil . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11326

Issue

Section

UURIMUS