Ekspertiis kriminaal-kohtupsühhiaatrias – ülevaade ja soovitusi

  • Ants Anderson
Keywords: kriminaalkohtupsühhiaatria, kohtupsühhiaatriline diagnostika, süüdivus/süüdimatus

Abstract

Kirjutises on käsitletud kohtueelset kohtupsühhiaatriaekspertiisi kahtlustatava kohta kriminaalasjas. Sellist ekspertiisi nähakse üldiselt kohtupsühhiaatri peamise tööülesandena. Artiklis on antud ülevaade töö käigust, käsitledes ka toimetulekut tegu salgava, intervjuust keelduva, valetava või haigust simuleeriva uuritavaga. Puudutatud on kohtupsühhiaatria eetika põhimõtteid. Artikli aluseks on osalt rahvusvaheliselt tunnustatud seisukohad ja osalt siinkirjutaja tähelepanekud ja kogemused, mis on omandatud kolmekümne aasta kestel Rootsis Stockholmi kohtupsühhiaatria ülikoolikliinikus. Põhiline on sealjuures vaade kohtupsühhiaatriale kui omaette meditsiinilisele erialale ja selle korraldusele, kus töötavad vastava lisakoolitusega spetsialistid. Nendest alustest lähtudes on autor lisanud soovitusi kohtupsühhiaatria korralduse ja kohtuga koostöö kohta.Eesti Arst 2013; 92(11):634–640

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2013-12-19
How to Cite
Anderson, A. (2013). Ekspertiis kriminaal-kohtupsühhiaatrias – ülevaade ja soovitusi . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11365
Section
ÜLEVAADE