Arstieetikat kujundanud dokumendid ja ajavoolud

  • Ants Anderson
Keywords: arstieetika, meditsiinieetika, haiguse mõiste, Hippokratese vanne, elukaitsekohustus

Abstract

Artikli sissejuhatavas osas on käsitletud arsti- ja meditsiinieetika määratlusi ja vajalikkust ning soovitatud neid kutse-eetika külgi teineteisest eristada. Kirjutise keskseks teemaks on arstieetika alusena aegade jooksul toiminud kultuuriliste ja tervishoiupoliitiliste asjaolude ning mõjurite (haiguse mõiste, Hippokratese vanne, ristiusk, tsunftihuvid, riigipoliitika, Maailma Arstide Liidu tegevus, patsiendiõiguste liikumine ja Euroopa Nõukogu tegevus) tutvustus ja nende tähtsuse kirjeldamine. Lähemalt on vaadeldud haiguse mõiste kompleksset tähendust ja selles sisalduvaid eetilisi aspekte ning käsitletud arvamusi Hippokratese vande tähtsuse kohta eri ajastutel. Ühtekokku annab artikkel põgusa ülevaate arstieetika ajaloolisest kujunemisest, ehkki arstivannete, eetikakoodeksite ja deklaratsioonide sisu on vaid piiratud ulatuses edasi antud. Viimase teemana on arutletud Eestis praegu kehtiva arstieetika koodeksi taustal inimelu hoidmise kui ühe arstieetika peaküsimuse üle. Eesti Arst 2013; 92(7):392–396

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2013-08-26
How to Cite
Anderson, A. (2013). Arstieetikat kujundanud dokumendid ja ajavoolud . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11432
Section
ÜLEVAADE