Eesti rahvastik 2011. aasta loenduse andmetel

  • Ene-Margit Tiit
Keywords: rahvaarv, rändesaldo, loomulik iive, sündimus, summaarne sündimuskordaja, oodatav eluiga, tervena elatud aastate arv, imikusuremus

Abstract

Rahvaloenduse esmaste tulemuste taustal saab käsitleda Eestis viimase 22 aasta jooksul (alates 1989. aasta rahvaloendusest) toimunud rahvastikuprotsesse. Selle aja jooksul on Eesti rahvaarv kahanenud 17% võrra. Selle põhjused on aktiivne mitte-eestlaste väljaränne iseseisvuse taastamise eel (selle tulemusena kasvas eestlaste osakaal rahvastikus 61,5%-lt 79,7%-ni), negatiivne iive ja jätkuvalt negatiivne rändesaldo. Viimase kümnendi jooksul on rahvastiku demograafilises arengus toimunud olulisi positiivseid nihkeid: oodatav eluiga on kasvanud viimase 11 aasta jooksul üle 5 aasta, loomulik iive on lähenenud nullile ja imikusuremus langenud alla Euroopa Liidu keskmist taset. Eesti Arst 2013; 92(3):139–144

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2013-03-28
How to Cite
Tiit, E.-M. (2013). Eesti rahvastik 2011. aasta loenduse andmetel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11507
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>