Kopsuvähki haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009

  • Tõnu Jõgi
  • Margit Mägi
  • Marju Kase
  • Marika Tammaru
  • Kristiina Ojamaa
  • Jana Jaal
Keywords: kopsuvähk, esmasjuhud, haigestumus, noored, Eesti

Abstract

Kopsuvähk on üks kõige sagedamini esinevatest vähkidest, kusjuures surma põhjusena on kopsuvähk pahaloomulistest kasvajatest esikohal. Maailmas on näidatud noortel esineva kopsuvähi kasvutrendi. Eestis pole noorte täiskasvanute haigestumust pahaloomulistesse kasvajatesse süstemaatiliselt uuritud. Seetõttu oli töö eesmärk hinnata kopsuvähki haigestumust Eesti 15–44aastaste noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009. Tuginedes Eesti vähiregistri andmetele, moodustas noortel diagnoositud kopsuvähk kõikidest kopsuvähi esmasjuhtudest 2%. Noortest kopsuvähki haigestunutest moodustasid suurema osa mehed (80%). Noorte naiste haigestumuskordajad on püsinud väiksena (0–2 juhtu 100 000 inimaasta kohta) ning vaadeldud ajaperioodil naiste haigestumuses muutusi ei ole toimunud. Noorte meeste haigestumuskordajate puhul ilmnes märkimisväärne vähenemistrend (7 juhult 1 juhuni 100 000 inimaasta kohta, p Eesti Arst 2014; 93(7):381–384

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-09-04
How to Cite
Jõgi, T., Mägi, M., Kase, M., Tammaru, M., Ojamaa, K., & Jaal, J. (2014). Kopsuvähki haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009 . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11624
Section
Erinumber "Noored ja vähk"