Günekoloogilistesse pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte naiste hulgas ajavahemikul 1980–2009

Main Article Content

Kristiina Ojamaa
Marika Tammaru
Marju Kase
Margit Mägi
Tõnu Jõgi
Jana Jaal

Abstract

Günekoloogilised pahaloomulised kasvajad moodustavad 19% kõikidest ajavahemikul 1980–2009 diagnoositud 15–44aastaste isikute pahaloomulistest kasvajatest Eestis. Kõige sagedasemaks günekoloogiliseks pahaloomuliseks kasvajaks on emakakaelavähk, millesse haigestumus on uuritud perioodil olnud olulise kasvutrendiga. Samuti on kasvutrendiga noorte naiste emakakehavähki haigestumus, kuigi haigestumus emakakehavähki on uuritud earühmas kõige harvem. Munasarjavähki haigestumus on 30 aasta jooksul olnud stabiilne. Günekoloogiliste kasvajate riskitegurid selles vanuserühmas erinevad postmenopausaalses eas naiste riskiteguritest. Kuigi alla 45aastaste naiste osakaal kõikidest haigestunutest on siiski väike, on vajalik suurendada naiste teadlikkust nendest haigustest ja riskiteguritest, et kasvajaid ennetada või avastada võimalikult vara. Oluliselt tuleks parandada naiste teadlikkust emakakaelavähi skriiningu vajalikkusest emakakaelavähi ennetamisel.Eesti Arst 2014; 93(7):395–398

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ojamaa, K., Tammaru, M., Kase, M., Mägi, M., Jõgi, T., & Jaal, J. (2014). Günekoloogilistesse pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte naiste hulgas ajavahemikul 1980–2009 . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11627
Section
Erinumber "Noored ja vähk"

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>